لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

افسانه ها میدان عشاق بزرگند


افسانه‌ها میدان عشاق بزرگند

ما عاشقان کوچک بی‌داستانیم

 

حسین منزوی
10 می 2017