لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

‏گر دوست واقف است که بر من چه می رود


‏گر دوست واقف است که بر من چه می‌رود

باک از جفای دشمن و جور رقیب نیست

 

سعدی
7 ژوئن 2018