لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی ماست


گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله‌ی ماست

آن چه البته به جایی نرسد، فریاد است

 

یغما جندقی
13 جولای 2015