لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چون من ز جور خویش مرنجان رقیب را


چون من ز جور خویش مرنجان رقیب را

گر دشمن است، ولی دوستدار توست

 

فردی شیرازی
13 جولای 2015