لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

همین دلی که پر است از شکایت و گله دارد


همین دلی که پر است از شکایت و گله دارد

برای از تو شنیدن هنوز حوصله دارد

 

سجاد رشیدی پور
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶