لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

همچو پرگار ز شوق تو و بیداد رقیب


همچو پرگار ز شوق تو و بیداد رقیب

یک قدم در وطن و یک قدمم در سفر است

 

وحید قزوینی
11 ژوئن 2016