لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ملک دل را سپه ناز به یغما آمد


ملک دل را سپه ناز به یغما آمد

دیده را مژده که هنگام تماشا آمد

 

وحشی بافقی
21 آگوست 2017