لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

عشق کفاره ی یک لحظه نگاه است فقط


عشق کفاره‌ی یک لحظه نگاه است فقط

مثل افتادن از چاله به چاه است فقط

 

بار فریاد و فغانش به دلت می‌افتد

اوج ظاهر شدنش در دو سه آه است فقط

 

اولش چشم به در دوختن و زل زدن است

آخرش خیره شدن‌های به ماه است فقط

 

مثل آن اسب سفیدی است که بعد از رفتن

آنچه جا مانده از آن رد سیاه است فقط

 

عشق با پیچ و خمش خوب به من فهمانده

«دوستت دارم» آذوقه‌ی راه است فقط

 

عشق فهمانده که یک کوه اگر عاشق شد

متلاشی شدنش با پر و کاه است فقط

 

امیر خان پرور