لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

‏آن چنان تنگ دلم از غم آن تنگ دهان


‏آن چنان تنگ دلم از غم آن تنگ دهان

که غمش نیز به تنگ آمده است از دل من

 

محتشم کاشانییک لحظه با تو بودن و با غیر دیدنت


یک لحظه با تو بودن و با غیر دیدنت

با صد هزار سال جدایی برابر است

 

محتشم کاشانیز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم


ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم

سفر تو کردی و من در جهان غریب شدم

 

محتشم کاشانی