لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از حلاوت قاصدان را لب به هم چسیده است


از حلاوت، قاصدان را لب به هم چسیده است

بس که شیرین می‌فرستد یار ما پیغام را

 

طایر شیرازی