لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هیچ دانایی فریب چشم هایت را نخورد


هیچ دانایی فریب چشم‌هایت را نخورد

عاقبت کاری به دستم می‌دهد نادانی‌ام

 

سجاد سامانی