لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چه حرف ها که درونم نگفته می ماند


چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند

خوشا به حال شماها که شاعری بلدید

 

رضا احسان پور