لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم


شب‌های هجر را گذراندیم و زنده‌ایم

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

 

شکیبی اصفهانی
25 فوریه 2017