لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سخنم به دیگران و به تو صحبتم نهانی


سخنم به دیگران و به تو صحبتم نهانی

همه یار رهگذار و تو حریف بزم جانی

 

حضوری قمی
23 جولای 2018