لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سجود زاهدان و عشق بازان فرق ها دارد


سجود زاهدان و عشق بازان فرق‌ها دارد

چه نسبت سر به خاک افکنده را با خاک بر سرها ؟

 

غنیمت پنجابی
12 جولای 2015