لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

رنجیده ام به مرتبه ای از جفای تو


رنجیده‌ام به مرتبه‌ای از جفای تو

کز صد هزار لطف تلافی نمی‌شود

 

صیقلی بروجردی
1 اکتبر 2015