لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

رشکی آن روز که میرفت ز دنیا میگفت


«رشکی» آن روز که می‌رفت ز دنیا، می‌گفت:

«ای فلک، یار مرا یارِ که خواهی کردن؟»

 

رشکی همدانی
4 آگوست 2018