لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

درست نیست دو رنگی میان ظاهر و باطن


درست نیست دو رنگی میان ظاهر و باطن

بگو شکسته نویسند توبه‌نامه‌ی ما را

 

واعظ قزوینی
13 می 2017