لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جلوه ی یوسفی اش کرده به کار دل من


جلوه‌ی یوسفی‌اش کرده به کار دل من

حزن یعقوبی و اندوه زلیخایی را

 

واقف لاهوری
6 سپتامبر 2016