لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به این سستی‌ که میبینم ز بخت نارسا بیدل


به این سستی‌ که می‌بینم ز بخت نارسا بیدل

کشد نقاش مشکل هم به دامان تو دست من

 

بیدل دهلوی
5 دسامبر 2018