لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت


این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت ؟

هر کجا وقت خوشی رو دهد آنجاست بهشت

 

باده هر جا که بود چشمه‌ی کوثر نقد است

هر کجا سرو قدی هست دو بالاست بهشت

 

دل رم کرده ندارد گله از تنهایی

که به وحشت زدگان دامن صحراست بهشت

 

از درون سیه توست جهان چون دوزخ

دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت

 

دارد از خلد تو را بی بصری‌ها محجوب

ور نه در چشم و دل پاک مهیاست بهشت

 

هست در پرده‌ی آتش رخ گلزار خلیل

در دل سوختگان انجمن آراست بهشت

 

عمر زاهد به سر آمد به تمنای بهشت

نشد آگاه که در ترک تمناست بهشت

 

صائب از روی بهشتی صفتان چشم مپوش

که در این آینه بی پرده هویداست بهشت

 

صائب تبریزی
30 اکتبر 2016
مرتبط با: ، ، ،