لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خوشم که عمر گرانمایه را تباه نکردم


خوشم که عمر گران‌مایه را تباه نکردم

به جز شراب نخوردم، به جز گناه نکردم

 

به غیر تاک‌نشانان، نشان کس نگرفتم

به غیر ساقی مجلس، به کس نگاه نکردم

 

به جز ضیافت مستی، به جز پیاله پرستی

خدا گواه نرفتم، خدا گواه نکردم

 

اگر چه توبه نمودم، ولی چو خواجه نبودم

که صبر تا شب عید و هلال ماه نکردم

 

به جرم دامن پاکم اگر به بند فتادم

برادرانه کسی را فرو به چاه نکردم

 

هزار بار اگر مست باده‌ات شدم اما

برای مرتبه‌ای آب زیر کاه نکردم

 

مهدی ملکی