لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ناله ای می کشم از درد تو لیکن هر بار


ناله‌ای می‌کشم از درد تو لیکن هر بار

تا به لب می‌رسد از ضعف نفس می‌گردد

 

عرفی شیرازیقصیده نظم هوس پیشگان بود عرفی


قصیده نظم هوس پیشگان بود عرفی

تو از قبیله‌ی عشقی، وظیفه‌ات غزل است

 

عرفی شیرازیغیرتم بین که برآرنده‌ی حاجات هنوز


غیرتم بین که برآرنده‌ی حاجات هنوز

از لبم نام تو هنگام دعا نشنیده است

 

عرفی شیرازی