لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زاهد نکند گنه که قهاری تو


زاهد نکند گنه که قهاری تو

ما غرق گناهیم که غفاری تو

 

رفیعی کاشانیخوش آن دم کان پری رو بهر تسکین دل زارم


خوش آن دم کان پری رو بهر تسکین دل زارم

سخن گوید به غیر و باشدش روی سخن با من

 

تاجری خراسانیخنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش


خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

بنماند چیزش الا هوس قمار دیگر

 

مولویگویند مردمان که به میخانه ها مرو


گویند مردمان که به میخانه‌ها مرو

این‌ها حکایتی است که باید شنید و رفت

 

حاجی گیلانیچه آتشی تو ندانیم و این چه تاثیر است


چه آتشی تو ندانیم و این چه تأثیر است

که هر که دورتر از توست بیشتر سوزد

 

روشنی همدانییک بوسه از رخت ده و یک بوسه از لبت


یک بوسه از رخت ده و یک بوسه از لبت

تا هر دو را چشیده بگویم کدام به

 

ابوالقاسم میرفندرسکیدستی به دامن تو و دستی به آسمان


دستی به دامن تو و دستی به آسمان

دستی دگر کجاست که خاکی به سر کنم ؟

 

آشفته ایروانییعقوب گریه کن که شفایت نمیدهد


یعقوب گریه کن که شفایت نمی‌دهد

پیراهنی که بوی زلیخا گرفته است

 

محسن عابدیهشتاد ضربه حکم حقیری است محتسب


هشتاد ضربه حکم حقیری است محتسب

دارم بزن که مستی‌ام از حد گذشته است

 

یاسر قنبرلوهر کس که حسن داشت شهید جمال شد


هر کس که حسن داشت شهید جمال شد

قالی به دار رفته‌ی زیبایی خود است

 

محمود حبیبینمی گویم چه کردی با دل من چون نمی خوانند


نمی‌گویم چه کردی با دل من چون نمی‌خوانند

تمام نوحه خوانان گاه بعضی از مقاتل را

 

اعظم سعادتمندمی خواهمت چنان که شب خسته خواب را


می‌خواهمت چنان که شب خسته خواب را

می‌جویمت چنان که لب تشنه آب را

 

قیصر امین‌پورمشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست


مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست

همه با قافیه‌ی عشق مصیبت دارند

 

محمد علی جوشاییگوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس


گوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس

شیرها خاطرشان هست که آهوی منی

 

مهدی فرجیکاشکی جرم عیان بودم و تقوای نهان


کاشکی جرم عیان بودم و تقوای نهان

پیش تقوای عیان، جرم نهان را چه کنم ؟

 

علیرضا قزوه