لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در خموشی می شود لعل لبش آدم فریب


در خموشی می‌شود لعل لبش آدم فریب

چون به هم آید دو لب، یک دانه گندم می‌شود

 

حیرت لاهوری