لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چون اشک ز سرگشتگیم نیست رهایی


چون اشک ز سرگشتگی‌ام  نیست رهایی

بیدل چه کنم نشئه‌ی ایجاد من این است

 

بیدل دهلویمفلسان را مایه شهرت همان دست تهی است


مفلسان را مایه‌ی شهرت همان دست تهی است

تا به قید برگ بود از نی نوایی برنخاست

 

بیدل دهلویدلیل مقصد ما بس که ناتوانی بود


دلیل مقصد ما بس که ناتوانی بود

به هر کجا که رسیدیم گفت : جا اینجاست

 

بیدل دهلویچون موج کوشش نفس ما در این محیط


چون موج کوشش نفس ما در این محیط

رخت شکست خویش به ساحل کشیدن است

 

بیدل دهلویپامال غارت نفس سرد یاس نیست


پامال غارت نفس سرد یاس نیست

صبح مراد ما که گلش نادمیدن است

 

بیدل دهلویبر ندارد ننگ افسردن دل آزادگان


بر ندارد ننگ افسردن دل آزادگان

شعله‌ی بی تاب ما را آرمیدن مردن است

 

بیدل دهلویهیچ کس را نیست از دام رگ نخوت خلاص


هیچ کس را نیست از دام رگ نخوت خلاص

سرو هم در لاف آزادی سراپا گردن است

 

بیدل دهلویپیداست راز سینه ما بیدل از زبان


پیداست راز سینه‌ی ما بیدل از زبان

یک پاره‌ی دل است زبان در دهان ما

 

بیدل دهلویتا همچو شرر بال گشودم به هوایت


تا همچو شرر بال گشودم به هوایت

وسعت ز مکان گم شد و فرصت ز زمان‌ها

 

بیدل دهلویزندگی در گردن افتاده است بیدل چاره نیست


زندگی در گردن افتاده است بیدل چاره نیست

شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن

 

بیدل دهلویدریاست قطره ای که به دریا رسیده است


دریاست قطره‌ای که به دریا رسیده است

جز ما کسی دگر نتواند به ما رسید

 

بیدل دهلویما و تو خراب اعتقادیم


ما و تو خراب اعتقادیم

بت، کار به کفر و دین ندارد

 

بیدل دهلویز بس دارد دماغ همتم ننگ گرفتنها


ز بس دارد دماغ همتم ننگ گرفتن‌ها

اگر تا حشر گم باشم سراغ خود نمی‌گیرم

 

بیدل دهلویدر این ویرانه تا کی خواهی احرام هوس بستن


در این ویرانه تا کی خواهی احرام هوس بستن ؟

جهان جایی ندارد گر توانی در دلی جا کن

 

بیدل دهلویای بسا معنی که از نامحرمی های زبان


ای بسا معنی که از نامحرمی‌های زبان

با همه شوخی مقیم نسخه‌های راز ماند

 

بیدل دهلوی