لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ﺁﻥ ﯾﺎﺭ طلب ﮐﻦ ﮐﻪ تو را ﺑﺎشد و بس


ﺁﻥ ﯾﺎﺭ طلب ﮐﻦ ﮐﻪ تو را ﺑﺎشد و بس

معشوقه‌ی صد هزار کس را چه کنی

 

ابوسعید ابوالخیر
11 نوامبر 2018