لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

‏آن چنان تنگ دلم از غم آن تنگ دهان


‏آن چنان تنگ دلم از غم آن تنگ دهان

که غمش نیز به تنگ آمده است از دل من

 

محتشم کاشانی
30 سپتامبر 2018