لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

‌بوسه‌ ای ده علی الحساب و مپرس


‌بوسه‌ای ده علی الحساب و مپرس

آرزوهای بی‌شمار مرا

 

واقف لاهوری
19 آوریل 2019