لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یک لحظه با تو بودن و با غیر دیدنت


یک لحظه با تو بودن و با غیر دیدنت

با صد هزار سال جدایی برابر است

 

محتشم کاشانی
2 آگوست 2018