لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یک روز اگر کند ز تو آیینه رو نهان


یک روز اگر کند ز تو آیینه رو نهان

رحمی به حال تشنه‌ی دیدار می‌کنی

 

صائب تبریزی
25 می 2018