لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یا برآ از صحبت اغیار و با من یار باش


یا برآ از صحبت اغیار و با من یار باش

یا بکن ترک من و یک‌باره با اغیار باش

 

شرف جهان قزوینی
23 جولای 2018