لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یاغی نیم ام ترحمی ای پادشاه حسن


یاغی نی‌ام، ترحمی ای پادشاه حسن

گردن کشیده‌ام که تماشا کنم تو را

 

محمد سهرابی
5 دسامبر 2018