لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یاغی نیم ام ترحمی ای پادشاه حسن


یاغی نی‌ام، ترحمی ای پادشاه حسن

گردن کشیده‌ام که تماشا کنم تو را

 

محمد سهرابی
۱۴ آذر ۱۳۹۷