لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گیرم که ساختم ز تو اغیار را جدا


گیرم که ساختم ز تو اغیار را جدا

با سایه‌ای که در پی‌ات افتاده چون کنم ؟

 

شفایی اصفهانی
4 می 2016