لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری


گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری ؟

خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما

 

حافظ
13 اکتبر 2017