لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گویند که یار دگری جوی و ندانند


گویند که یار دگری جوی و ندانند

بایست که قلب دگری داشته باشم

 

عماد خراسانی
23 ژانویه 2019