لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گوشه ناامیدیم داد ز صد بلا امان


گوشه‌ی ناامیدی‌ام داد ز صد بلا امان

هست قفس حصار جان مرغ شکسته‌بال را

 

وحشی بافقی
16 مارس 2017