لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گه دهانت جان ستاند گاه خالت دل برد


گه دهانت جان ستاند، گاه خالت دل برد

در کتاب آفرینش نقطه‌ای بیکار نیست

 

فانی کشمیری
12 جولای 2015