لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گفتی که چیست بی لب من پیشه ی لبت


گفتی که چیست بی لب من پیشه‌ی لبت ؟

خون می‌خورد ز حسرت آن لب، چه می‌کند ؟!

 

رفیع مشهدی
15 آگوست 2017