لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گفتی کجا گشودم با غیر لب به خنده


گفتی: «کجا گشودم با غیر، لب به خنده؟»

بگذار تا زبانم ای شوخ! بسته باشد

 

شرف جهان قزوینی
19 جولای 2018