لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر نیست در دلت که دلم خون کنی ز رشک


گر نیست در دلت که دلم خون کنی ز رشک

با غیر خنده کردن و سویم نظاره چیست ؟

 

حضوری قمی
25 جولای 2018