لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر مهر تو بیرون رود از سینه ی مردم


گر مهر تو بیرون رود از سینه‌ی مردم

در شهر کسی را به کسی کینه نماند

 

شاپور تهرانی
12 جولای 2015