لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم


گر طبیبانه بیایی به سر بالینم

به دو عالم ندهم لذت بیماری را

 

سعدی
8 فوریه 2018