لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر بی تو یک دو روز صبورم عجب مدار


گر بی تو یک دو روز صبورم عجب مدار

چون شاخ نو بریده ندارم خبر هنوز

 

مسیح کاشانی
2 ژوئن 2016