لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر بی تو یک دو روز صبورم عجب مدار


گر بی تو یک دو روز صبورم عجب مدار

چون شاخ نوبریده ندارم خبر هنوز

 

مسیح کاشانی
21 آوریل 2018