لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر


گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر

تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم

 

حافظ
29 مارس 2018