لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کیفیت بیچارگی ام پیش تو این است


کیفیت بیچارگی‌ام پیش تو این است :

در محضر ارباب غزل، شعر سپیدم

 

محمد سهرابی
3 آوریل 2017