لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کم رزق را ز حاصل قارون چه فایده


کم رزق را ز حاصل قارون چه فایده

بر گنج، خفته مار و همان خاک می‌خورد

 

کامی سبزواری
23 آوریل 2016