لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کمینه خاصیت عشق جذبه ایست که کس را


کمینه خاصیت عشق جذبه‌ایست که کس را

ز هر دری که پرانند بیش، بیشتر آید

 

وحشی بافقی
21 آگوست 2017