لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کسی که در حضور تو غزل ارائه میکند


کسی که در حضور تو غزل ارائه می‌کند

حرف نمی‌زند تو را ، عمل ارائه می‌کند

 

فقط برای کام خود لب تو را نمی‌گزم

کسی که شهد می‌خورد ، عسل ارائه می‌کند

 

نشسته بین دفترم نگاه لرزه‌افکنت

و صفحه صفحه شاعرت گسل ارائه می‌کند

 

به کشته‌مرده‌های تو قسم که چشم محشرت

به خاطر معاد تو اجل ارائه می‌کند

 

«رفاه» دست‌های تو شنیده‌ام به تازگی

برای جذب مشتری «بغل» ارائه می‌کند

 

بگو به کعبه از سحر درون صف بایستد

ظهر ، قریش ِ طبع من هُبل ارائه می‌کند

 

ظهر ، کلاس دینی و من و تو و معلمی

که هِی برای بودنت علل ارائه می‌کند

 

و غیبتی که می‌زند برای آن کسی است که

نشسته در حضور تو غزل ارائه می‌کند

 

کاظم بهمنی
9 جولای 2015